O stránke

Tieto internetové stránky boli vytvorené dňa 9.4.2010 ako neoficiálny slovenský fan web pre fanúšikov seriálu The Vampire Diaries (Upírske denníky. Nie sú podporované tvorcami seriálu, hercami, štábom ani autorkou knižnej série Lisou Jane Smith. Všetky články, fotografie a videá patria ich právoplatným majiteľom.
Táto internetová stránka je pre jej tvorcov nezisková.
Počas svojej existencie sa stránka nachádzala na viacerých doménach:
vampirediariessk.webs.com (od 9.4.2010)
vampirediaries.sk (od 5.12.2010)
the-vampire-diaries.org (od 28.7.2011)
vampire-diaries.org (od 23.8.2015 – súčasnosť)
Platí úplný zákaz kopírovaniu a šíreniu obsahu bez súhlasu majiteľov stránky.

This website was established on 9.4.2010 as Slovak unofficial fan site for fans of the The Vampire Diaries series. It is not supported by the series creators, cast, crew or author of the book series Lisa Jane Smith. All articles, photographs and videos include their legal owners.
This website is non-profit for creators.
This page had multiple domain names:
vampirediariessk.webs.com (since 9th April 2010)
vampirediaries.sk (since 5th.December 2010)
the-vampire-diaries.org (since 28th July 2011)
vampire-diaries.org (since 23th August 2015 – until now)
This is a total ban on copying and distribution of the content without the consent of the owners.

ZDROJE/SOURCES

Oficiálne propagačné videá stránky:

máj 2011

december 2010

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0